352/18.01.12 - Lhůta pro podávání daňového přiznání v případě přeměn dle § 38m odst. 2 a 3 ZDP.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří Vydáno:
352/18.01.12 Lhůta pro podávání daňového přiznání v případě přeměn dle § 38m odst. 2 a 3 ZDP
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
Ing.
Jiří
Nesrovnal
daňový poradce, č. osvědčení 1757
1. Popis problematiky
V tomto příspěvku se věnuji lhůtě pro podávání daňového přiznání v případě přeměn, kdy rozhodný den přeměny není první den kalendářního či hospodářského roku. V těchto případech byla tato lhůta do 14.7.2011 stanovena do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se konala valná hromada, která schvalovala přeměnu. Novelou ZDP zákonem č. 188/2011 Sb. (Sněmovní tisk č. 276) byla tato lhůta prodloužena na tříměsíční lhůtu. Dle důvodové zprávy bylo cílem této změny, aby se uvedená lhůta přiblížila standardní lhůtě pro podávání daňového přiznání (viz. Sn