335/27.04.11 - Nárok na odpočet DPH z daňového dokladu od neplátce a promítnutí rozsudku SDEU z případu Dankowski

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Pátek, Václav Vydáno:
335/27.04.11 - Nárok na odpočet DPH z daňového dokladu od neplátce a promítnutí rozsudku SDEU z případu Dankowski
JUDr. Ing.
Václav
Pátek
, daňový poradce 2279, advokát 13139
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
Tento příspěvek byl zpracován na základě publikováného rozsudku Soudního dvora EU (dále jen „
SDEU
“) ze dne 22. 12.2010, C-438/09, BogusŁaw Juliusz Dankowski proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, (dále jen „
Dankowski
“).
I. Výchozí skutečnosti předkládaného příspěvku
Podstatou výkladu příslušných ustanovení zákona o DPH jsou závěry SDEU v případu Dankowski, dle kterých:
1)
Článek 18 odst. 1 písm. a) a čl. 22 odst. 3 písm. b) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisu členských státu týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2006/18/ES