321/26.01.11 - Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Šváb, Daniel Vydáno:
321/26.01.11 - Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny
Ing.
Daniel
Šváb
daňový poradce, č. osvědčení 232
Příspěvek 321/26.01.11 - GFŘ předkládá stanovisko. PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN.
Dotčená ustanovení obecně závazných předpisů:
-
§ 38n zákona 586/1992Sb v platném znění (ZDP)
-
Příslušné články Smlouvy o zamezení dvojího zdaněn (SZDZ)
I. Popis problému
Na základě příslušných ustanovení SZDZ u některých států (např. Německo, Rakousko, Francie atd.) se při stanovení základu daně, resp. k zamezení dvojího zdanění u zisků stálých provozoven aplikuje tzv. metoda vynětí s výhradou progrese. Tedy na příkladu stálé provozovny české obc

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů