562/18.03.20 - Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál

Koordinační výbor / KV GFŘ; Kopecký, Martin; Komora daňových poradců (KDP) Vydáno:
562/18.03.20
Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál
JUDr. Ing.
Martin
Kopecký,
daňový poradce, č. osv. 3826
Úvod
Předmětem tohoto příspěvku je vyjasnění režimu daně z nabytí nemovitých věcí („DNNV“) v případě snížení základního kapitálu anebo vrácení příplatku mimo základní
kapitál
společníkovi v nepeněžní formě prostřednictvím vrácení původně vložené nemovité věci společností společníkovi.
Jedná se o situaci, kdy nejprve společník vložil do kapitálové společnosti nemovitou věc, a to buď jako vklad do základního kapitálu nebo jako příplatek mimo základní
kapitál
. Následně dochází k situaci, kdy je takový vklad společností společníkovi vrácen, a to buď snížením základního kapitálu nebo vrácením příplatku do ostatních kapitálových fondů společnosti.
Pro zjednodušení je předpokládáno, že předmětem původního vkladu do základního kapitálu a ostatních kapitálových fondů byly
stejné nemovité věci
, které se následně vrací
stejnému vlastníkovi, resp. společníkovi
. Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit režim DNNV tohoto zpětného převodu, resp. vrácení vkladu nemovité věci. Předmětem tohoto příspěvku nejsou žádné jiné daně, než je daň z nabytí nemovitých věcí, zejména neřeší pojem „úplata“ pro účely daně z příjmů.
Analýza
Dle § 2 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí („ZDNNV“):
(1)
Předmětem daně je
úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci
, která je:
a)
pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se