544/15.05.19 - Některé daňové dopady Brexitu

Koordinační výbor / KV GFŘ; Nerudová, Danuše; Wadurová, Lucie; Nesrovnal, Jiří; Komora daňových poradců (KDP) Vydáno:
544/15.05.19
Některé daňové dopady Brexitu
Ing. Bc.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, číslo osv. 1757
Ing.
Lucie
Wadurová,
daňový poradce číslo osv. 4038
Prof. Ing.
Danuše
Nerudová,
Ph.D.
1. Úvod
V souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie budou mimo jiné vznikat otázky daňových konsekvencí této skutečnosti. Jelikož Velká Británie vystoupila z EU na základě dohody (DOHODA o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2019/C 384 I/01) publikovaná v Ústředním věstníku EU C 384 I/1 ze dne 12. 11. 2019 (dále jen „Dohoda“)), není v tuto chvíli
relevantní
zákon č. 74/2019 Sb., který řeší dopady tzv. „tvrdého Brexitu“ bez dohody. V příloze tohoto materiálu pak předkládáme materiály, které k této věci KDP ČR získala a kte