230/12.03.08 - Sazba daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou staveb ve smyslu § 48 odst. 1 a § 48a odst. 1 zákona o DPH

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Holubová, Olga Vydáno:
230/12.03.08 - Sazba daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou staveb ve smyslu § 48 odst. 1 a § 48a odst. 1 zákona o DPH
Olga
Holubová
daňová poradkyně, č. osvědčení 367
Cílem příspěvku je sjednotit výklad týkající se obsahu a rozsahu pojmu změna dokončené stavby bytového domu a rodinného domu ve smyslu § 48 odst. 1 a § 48a odst. 1 zákona o DPH.1)
1.
Relevantní
ustanovení zákona o DPH
U dodání stavby včetně nedokončené stavby, stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, se uplatní základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.