165/25.01.07 - Určení místa plnění u služeb uvedených v § 10 odst. 6 zákona o DPH

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Škampa, Jiří Vydáno:
165/25.01.07 - Určení místa plnění u služeb uvedených v § 10 odst. 6 zákona o DPH
Ing.
Jiří
Škampa,
daňový poradce, číslo osvědčení 3
1. Úvod
Cílem tohoto příspěvku je ujasnit a sjednotit postup při určení místa plnění u služeb uvedených v § 10 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů (dále jen ZDPH), pokud jsou tyto služby poskytovány plátcem osobě povinné k dani registrované v jiném členském státě nebo zahraniční osobě.
2. Popis problému
Ustanovení § 10 odst. 6 ZDPH stanoví pro vybraný okruh služeb podmínky pro přenos místa zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň. Pro uplatnění systému reverse charge požaduje, aby zahraniční osoba nebo osoba povinná k dani v jiném členském státě, které jsou vyjmenované služby poskytovány, neměla v tuzemsku sídlo, místo po

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty