130/31.05.06 - Stanovení vedlejší činnosti dle § 76 odstavec 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Večeřová, Magda; Žížala, Josef; Tomíček, Milan Vydáno:
130/31.05.06 - Stanovení vedlejší činnosti dle § 76 odstavec 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Ing.
Josef
Žížala
daňový poradce, č. osvědčení 3106
Ing.
Magda
Večeřová
daňová poradkyně, č. osvědčení 3801
Mgr.
Milan
Tomíček
daňový poradce, č. osvědčení 1026

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty