106/25.01.06 - Plynovody, plynovodní přípojky a daň z převodu nemovitostí

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Skála, Milan Vydáno:
106/25.01.06 - Plynovody, plynovodní přípojky a daň z převodu nemovitostí
PhDr.
Milan
Skála,
daňový poradce, č. osvědčení 14
Předmětem daně z převodu nemovitostí je (mimo jiné) úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem (§ 9 odst. 1 písm. a/ zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, dále jen „zákon o trojdani“).
V praxi není sjednocený názor na to, zda plynovody a plynovodní přípojky ve vymezení zákonem