99/21.12.05 - Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u vratných obalů ke konci účetního období

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Mikulica, Petr Vydáno:
99/21.12.05 – Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u vratných obalů ke konci účetního období
Ing.
Petr
Mikulica
daňový poradce č. 1240
1. Úvod
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 13 odst. 4. písm. i) považuje za dodání zboží i "dodání vratného obalů spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období ...." . V návaznosti na výše uvedenou problematiku byla vydána „Informace k uplatňování DPH u vratných obalů“.
V tomto příspěvku bychom se chtěli věnovat problematikou aplikace výše uvedeného ustavení v praxi.
2. Vlastní problematika
Dle ustanovení