586/15.09.2021 - Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Synák, Tomáš; Novák, Martin Vydáno:
586/15.09.2021
Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám
Ing.
Martin
Novák
daňový poradce, č. osv. 4523
Ing.
Tomáš
Synák
daňový poradce, č. osv. 5199
1. Účel příspěvku
Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".3 Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi týkající se poskytování zpětných plateb zdravotním pojišťovnám farmaceutickými společnostmi.
2. Právní úprava a její výklady
Judikatura
SDEU
Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie („SDEU") ve věci C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG představuje
bonus
, který poskytne farmaceutická společnost zdravotní pojišťovně, snížení základu daně na straně farmaceutic