585/15.09.2021 - Nájem nemovitých věcí - praktické dopady příspěvku 576/19.05.21

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Brandejs, Tomáš Vydáno:
585/15.09.2021
Nájem nemovitých věcí – praktické dopady příspěvku 576/19.05.21
Ing.
Tomáš
Brandejs
daňový poradce, č. osv. 3191
1 Cíl příspěvku
Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela"), upravil § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH"). Novela přinesla určitá omezení v možnosti aplikovat daň na nájem nemovitých věcí, uvedených od 1. 1. 2021 v § 56a odst. 3 ZDPH v jednotlivých písmenech a) - f).
Předkladatel projednal s GFŘ příspěvek 576/19.05.21, v němž si kladl za cíl v obecné rovině vyřešit otázku aplikace § 56a odst. 3 ZDPH. Konkrétně předkladatel dovodil následující (dál jen "Názor Předkladatele"):
Pokud je nájem poskytován dle nájemní smlouvy uzavřené před 1. 1. 2021 a pronajímatel se ke dni uzavření nájemní smlouvy rozhodl postupovat dle znění § 56a odst. 3 ZDPH platného před 1. 1. 2021, tj. rozhodl se v souladu se ZDPH u nájmu aplikovat daň, pak samotná změna §56a odst. 3) ZDPH provedená zákonem č. 80/2019 Sb. nezpůsobuje, že nájemné s DUZP po 1. 1. 2021 je povinně osvobozené do DPH.
GFŘ s Ná