Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2021 Sb., změna zákona o státní sociální podpoře a zákona daních z příjmů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Nárok na přídavek na dítě má podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,70násobek životního minima rodiny. Tato hranice příjmu platí od 1. ledna 2018, kdy se zvýšila z 2,40násobku životního minima rodiny. Příjem se zjišťuje jako měsíční průměr příjmů společně posuzovaných osob za kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, na které se uplatňuje nárok.
Výše přídavku na dítě je diferencovaná podle věku dítěte a od 1. ledna 2018 podle toho, zda některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období stanovený druh příjmu, tj. příjmu z pracovní činnosti, podnikání nebo vyjmenovaných sociálních dávek, které v zásadě „pracovní“ příjem nahrazují.
Výše přídavku na dítě v základní výměře činí měsíčně 500 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, 610 Kč pro dítě ve věku 6-15 let a 700 Kč pro dítě ve věku od 15 do 26 let.
Jestliže v každém měsíci kalendářního čtvrtletí má alespoň jeden z rodičů v rodině, resp. jedna společně posuzovaná osoba, příjem:
a)
příjem ze závislé činnosti, ve výši rovnající se alespoň částce životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu, nebo
b)
příjem ze samostatné výdělečné činnosti nebo
c)
z dávek nemocenského pojištění nebo
d)
z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo
e)
z důchodů z důchodového pojištění nebo
f)
z příspěvku na péči osoby ve věku do 18 let anebo
g)
z rodičovského příspěvku osoby, které je poskytovaný po vyčerpání peněžité pomoci