Důvodová zpráva k zákonu č. 174/2018 Sb., změna zákona o daních z příjmů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Milan
Štěch,
předseda Senátu
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Ustanovení § 17b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů definuje tzv. základní investiční fond. Tento fond požívá daňové zvýhodnění, sazba daně je podle § 21 odst. 2 zákona o daních z příjmů u tohoto fondu pouze 5 %.
V zahraničních jurisdikcích je běžné daňové zvýhodnění fondů kolektivního investování (fondy určené veřejnosti), ale u fondů pro kvalifikované investory je zpravidla nezbytné splnit další podmínky, aby takový fond daňové zvýhodnění mohl využívat. Typické jsou podmínky stanovené v ustanovení § 17b odst. 1 písm. c), tedy že se musí jedn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů