Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2017 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2017 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty
Jiří
Dolejš
Gabriela
Hubáčková
Předkladatelé
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a cíl návrhu
Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). DPH patří k významným nástrojům veřejných financí, je příjmem ve