523/20.06.18 - Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Frelich, Rostislav Vydáno:
523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)
Ing.
Rostislav
Frelich,
daňový poradce, č. osv. 4411
Cíl příspěvku
Cílem příspěvku je sjednotit interpretaci a definovat možnosti aplikace ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. osvobození od DPH při cost sharingu (podílení se na nákladech).
Popis situace
Příspěvek navazuje na uzavřené příspěvky JUDr. Ing. Václava Pátka a Ing. Petra Brabence č. 249/29.10.08 - Aplikace DPH v případě služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob svým členům, a Ing. Jana Čapka a Ing. Stanislava Kryla č. 309/08.09.10 - Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době byly k dané problematice vydány Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „SDEU“) další rozsudky a současné znění ZDPH prakticky znemožňuje aplikaci osvobození, považujeme za potřebné vyjasnit následující oblasti:
1.
Charakter činností člena a aplikace osvobození v roce 2018;
2.
Přeshraniční aplikace:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty