Důvodová zpráva k zákonu č. 65/2000 Sb., změna zákona o dani z nemovitostí

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Všeobecná část
Vznik nových právních norem, rozvoj trhu s nemovitostmi a příprava vstupu České republiky do EU se promítá i do oblasti daně z nemovitostí a vyžaduje urychlené řešení. Na tyto skutečnosti částečně reaguje navrhovaná novela zákona o dani z nemovitostí.
Hlavním důvodem novely zákona o dani z nemovitostí jsou převody bytů a nebytových prostor v domech z vlastnictví družstev, obcí a státu do soukromého vlastnictví uživatelů. Tyto převody se uskutečňují na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Převod bytů a nebytových prostorů se výrazně urychlil v průběhu roku 1998, kdy katastr nemovitostí evidoval 240 tisíc vlastníků bytů a nebytových prostorů. V průběhu nejbližších let lze očekávat převod cca 300 tisíc především družstevních bytů do soukromého vlastnictví.
Podle současné právní úpravy daně z nemovitostí je předmětem daně pouze stavba jako celek a poplatníkem je výhradně zvolený nebo správcem daně určený společný zástupce několika poplatníků, což v praxi znamená, že za celou stavbu obytného domu s byty a nebytovými prostory, samostatn