Důvodová zpráva k zákonu č. 375/2011 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (návrh zákona o zdravotních službách) a na něj navazující návrh zákona o specifických zdravotních službách a návrh zákona o zdravotnické záchranné službě zavádějí terminologicky i obsahově novou právní úpravu zdravotních služeb dosud upravených jako zdravot

Související dokumenty