Důvodová zpráva k zákonu č. 168/2012 Sb., změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část:
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení potřebnosti navrhované změny zákona
Současná úprava pravidel pro fungování Komory daňových poradců (dále jen "Komora") a její valné hromady pochází z doby, kdy zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců č. 523/1992 Sb. jako profesní organizace sdružující několik stovek daňových poradců, vznikal. Postupem času, a