Důvodová zpráva k zákonu č. 323/2021 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 323/2021 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Obecná část
Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá v mimořádném zvýšení důchodů o 300 Kč v rámci pravidelného zvýšení důchodů v roce 2022, a to prostřednictvím zvýšení procentní výměry.
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy
Návrh na mimořádné zvýšení procentních výměr důchodů je reakcí na skutečnost, že očekávané zvýšení důchodů od ledna 2022 bude výrazně nižší (u průměrného starobního důchodu okolo 450 Kč), než jaké bylo zvyšování důchodů v posledních letech (u průměrného starobního důchodu mezi 800 a 900 Kč). Navrhuje se proto ještě dodatečné zvýšení, a to v jednotné výši pro všechny příjemce důchodů.
Tímto opatřením se přispěje ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů přiznaných do konce roku 2021. Relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů a sníží se po