Důvodová zpráva k zákonu č. 264/2019 Sb., změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Prof. Ing.
Karel
Rais
CSc., MBA,
dr.
h. c.
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
V § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (dále jen „zákonné opatření Senátu“), jsou upravena věcná osvobození při nabytí vlastnického práva k novým stavbám.
Dle platné právní úpravy účinné od 1. listopadu 2016 je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k
a)
pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
b)
dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
c)
dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která
1.
nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,