516/24.01.18 - Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří; Toman, Petr; Machala, Otakar; Tkáč, Radislav Vydáno:
516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.
Ing.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, č. osv. 1757
Ing.
Radislav
Tkáč,
daňový poradce, č. osv. 3680
Ing.
Otakar
Machala,
daňový poradce, č. osv. 2252
Ing.
Petr
Toman,
daňový poradce, č. osv. 3466
1. Popis problému
V souvislosti s technickým zhodnocením hrazeným nájemcem je otázkou, jak postupovat v případě, kdy dojde k cesi nájemní smlouvy a v rámci této
cese
se první nájemce vyrovná s druhým nájemcem, i z hlediska technického zhodnocení, které na pronajatém majetku provedl první nájemce, a se souhlasem pronajímatele jej daňově odpisoval. Dlouhodobá správní praxe byla v takovém případě následující:
1)
Na straně pronajímatele nevznikal z tohoto titulu nepeněžitý příjem dle § 23 odst. 6 ZDP.
2)
U původního nájemce (postupitele) byla daňová zůstatková cena technického zhodnocení daňově uznatelným výdajem do výše předmětné úhrady.
3)
Nový nájemce (postupník) mohl začít odpisovat toto technické zhodnocení v souladu s