Důvodová zpráva k zákonu č. 166/2015 Sb., změna zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 166/2015 Sb., změna zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Prof. PhDr.
Petr
Fiala
Ph.D., LL.M.
Mgr.
Jana
Černochová
Ing.
Zbyněk
Stanjura
Miroslava
Němcová
Mgr. Bc.
Radim
Holeček
Ing.
Jana
Fischerová
CSc.
JUDr.
Pavel
Blažek
Ph.D.
Ing.
Petr
Bendl
Ing.
Adolf
Beznoska
Martin
Novotný
Doc. MUDr.
Bohuslav
Svoboda