Důvodová zpráva k zákonu č. 223/2006 Sb., změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vláda ČR Vydáno:
I. Obecná část
A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU
Rezervy tvořené podle zvláštních právních předpisů jsou zejména rezervy v oblasti atomového zákona (dále jen „AZ“), zákona o odpadech (dále jen „ZO“) a horního zákona (dále jen „HZ“). Zvláštní předpisy s výjimkou HZ rovněž zajišťují povinnost deponovat peněžní prostředky ve výši vytvořených rezerv na zvláštním vázaném účtu tak, aby byly zajištěny reálné zdroje na financování výdajů v oblastech, na které byly rezervy vytvořeny a daňově uplatněny. Na tyto základní principy zvláštních předpisů navazuje i daňová úprava v § 10a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). Kromě podpory povinnosti deponovat tyto zdroje rezerv řeší ZoR i ochranu prostředků deponovaných rezerv na zvláštních vázaných účtech v případě konkursů poplatníků tyto rezervy vytvářejících.
Zákon č.