Důvodová zpráva k zákonu č. 176/2003 Sb., změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Skupina poslanců PSP Vydáno:
1. Obecná část
S účinností od 1.1.2001 již není možno tvořit žádné zákonné opravné položky ve smyslu zákona o rezervách k pohledávkám vzniklým z titulu ručení nelze tedy tvořit zákonné opravné položky ani k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za celní dluh podle celního zákona. Touto zákonnou úpravou dochází k porušení základní zásady rovnosti přístupu právního řádu k jednotlivým subjektům