Důvodová zpráva k zákonu č. 333/1998 Sb., změna zákona o daních z příjmů.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Nezbytným předpokladem oživení ekonomického růstu je posílení disponibilních zdrojů podnikatelského sektoru

Související dokumenty