Důvodová zpráva k zákonu č. 211/1997 Sb., změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
1. Obecná část
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, (ve znění pozdějších úprav), je zvláštním právním předpisem k zákonu o daních z příjmů, který upravuje oblast rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů. Poslední novela přijatá v prvním pololetí roku 1995 s použitím již pro zdaňovací období roku 1995 řešila zejména tvorbu rezerv a opravných položek v bankovním sektoru a tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z obchodního styku se lhůtou splatnosti po 31. 12. 1994.
Připravená novela zákona o daních z příjmů a praktické poznatky z upl