Důvodová zpráva k zákonu č. 538/2020 Sb., změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 538/2020 Sb., změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
doc. MUDr.
Jan
Blatný,
Ph.D.,
Ministr zdravotnictví
I. Obecná část
A) Zhodnocení platného právního stavu
Podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) je orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn vydat mimořádné opatření, kterým se nařídí další určitá činnost k likvidaci epidemie ne