Důvodová zpráva k zákonu č. 165/2020 Sb., změna trestního řádu a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 165/2020 Sb., změna trestního řádu a některých dalších zákonů
Petr
Sadovský
Andrea
Babišová
Zdeněk
Ondráček
Radek
Rozvoral
Pavel
Žáček
Tomáš
Vymazal
Dominik
Feri
Jan
Chvojka
Karel
Rais
Michal
Ratiborský
Zuzana
Ožanová
Lucie
Šafránková
Marek
Novák
Pavel
Staněk
Jiří
Mašek
Eva
Matyášová
Pavel
Růžička
Kamal
Farhan
David
Štolpa
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Podle současné právní úpravy musí předseda senátu vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že se výkon takového trestu odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku věku jejího dítěte. Tato úprava se jeví jako v zásadě funkční, aktuální případ však ukázal na její limity, neboť předseda senátu musí z těchto důvodů obligatorně rozhodnout o odložení, resp. přerušení výkonu trestu odnětí svobody i u žen odsouzených za závažnou trestnou činnost, třebaže je to v rozporu s potřebou účinné ochrany společnosti. Nadto nelze opomenout ani skutečnost, že odsouzená žena může těhotenství vnímat i jako způsob vyhnutí se výkonu trestu odnětí svobody a účelově otěhotnět před nástupem do věznice, nelze ani stoprocentně zabránit otěhotnění ženy v průběhu výkonu trestu.
V případech odložení a přerušení výkonu trestu odnětí svobody pak předsedovi senátu schází zákonná možnost odsouzenou ženu při pobytu na svobodě jakkoliv monitorovat prostředky