Důvodová zpráva k zákonu č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády,
doc. MUDr.
Jan
Blatný,
Ph.D.
Ministr zdravotnictví
V souladu s bodem 3.8 písm. d) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) s ohledem na nouzový stav vyhlášený podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky se hodnocení dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu zákona nezpracovává.
I. Obecná část
A) Zhodnocení platného právního stavu
Nárok na úhradu očkování (výkon) a léčivé přípravky obsahující očkovací látky (dále jen "očkovací látka") v provedení nejméně ekonomicky náročném upravuje ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho současné znění dosud logicky nezohledňuje úhradu očkovací látky proti novému koronaviru SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění COVID-19, včetně její aplikace.
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Nákup očkovacích látek proti novému koronaviru SARS-CoV-2 je centralizován ze strany Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy. Evropská komise uzavřela dohodu se všemi členskými státy tak, aby mohla jejich jménem jednat s výrobci kandidátních vakcín. Ve smlouvě se mj. členské státy zavazují k tomu, že nebudou individuálně jednat s výrobci a podrývat tak společnou vyjednávací pozici EU. Dohoda rovněž poskytuje možnost navýšit finanční prostředky, kterými Komise disponuje z národních rozpočtů tak, aby bylo