Důvodová zpráva k zákonu č. 356/2019 Sb., změna zákona o státních svátcích

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Navrhuje se zavést jako významný den 21. srpen - Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Současný kalendář obsahuje 14 významných dnů, které jsou upraveny v § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy
Noc z 20. na 21. srpna 1968 patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie. Bezdůvodný vpád vojsky Varšavské smlouvy znamenal nejen konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu, ale také značné oběti na životech nevinných civilistů. Proto by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí:
ABRAHAM Antonín (*1877 +24. 8. 1968)
ALBERT Pavel (*1934 +21. 8. 1968)
BABOROVSKY Jan (*1896 +21. 8. 1968)
BAJTOŠ Ján (*1924 +22. 9. 1968)
BALOUN Václav (*1946 +11. 9. 1968)
BERÁNEK Miroslav (*1952 +10. 9. 1968)
BOHÁČ Josef (*1946 +25.