Důvodová zpráva k zákonu č. 304/2009 Sb., změna zákona o správě daní a poplatků a zákona o daních z příjmů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
i. Obecná část
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků byl od nabytí své účinnosti 1.1. 1993 mnohokrát novelizován. Ve většině případů se jednalo o nepřímé novely, které reagovaly pouze na aktuální potřeby vyvolané navrženými změnami v souvisících právních předpisech.Od tohoto zavedeného trendu se poněkud odklonila tzv. technická novela zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, která má podobu zákona č. 270/2007 Sb. Předložený návrh změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků