Důvodová zpráva k zákonu č. 323/1996 Sb., změna zákona o správě daní a poplatků

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
Na základě společného jednání Ministerstva financí ČR, podnikatelů zastoupených jak Sdružením podnikatelů ČR, tak Hospodářskou komorou ČR a Komorou daňových poradců ČR byly řešeny nejpalčivější problémy současné úpravy správy daní při aplikaci procesní právní normy. Předkládaný návrh odpovídá možnému legislativnímu i ekonomickému řešení v současné době a jednoznačně zlepšuje postavení daňových subjektů a tím i jejich právní jistotu. Je proto v zájmu všech daňových subjektů i správců daní, aby byl zákon přijat co nejdříve. Návrh odpovídá požadavkům na přibližování právní úpravy pravidlům platícím v Evropsk

Související dokumenty