500/22.03.17 - Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Bajzíková, Jevgenija; Kryl, Stanislav Vydáno:
500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
Ing.
Stanislav
Kryl,
daňový poradce, č. osv. 3353
Ing.
Jevgenija
Bajzíková,
daňový poradce, č. osv. 5063
Tento příspěvek navazuje na uzavřený příspěvek č. 486/14.12.16 (dále jen „Původní příspěvek“), který se zabýval vyjasněním dopadů na základ daně a výše daně z přidané hodnoty u zdanitelných plnění, která nebyla plně uhrazena z důvodu schválení reorganizace u jejich příjemce.
Cílem tohoto příspěvku je reakce na stanovisko GFŘ v Původním příspěvku a doplnění argumentace zejména z oblasti zákona č.