602/30.11.22 - Přijetí virtuálních aktiv v daňové evidenci

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Beránek, Petr Vydáno:
602/30.11.22
Přijetí virtuálních aktiv v daňové evidenci
RNDr.
Petr
Beránek,
daňový poradce, č. osv. 803
Tento příspěvek se zabývá pouze virtuálními aktivy, o kterých se fyzická osoba rozhodne, že jsou součástí obchodního majetku, popř. se stanou součástí obchodního majetku tím, že je fyzická osoba, která vykazuje skutečné výdaje příjme jako protihodnotu své výdělečné činnosti zdaňované v dílčím základu dle § 7 ZDP. Cílem příspěvku je odstranění nejistoty při zdanění kryptoměn a ostatních virtuálních aktiv zařazených do obchodního majetku fyzické osoby.
Pokud součástí samostatné výdělečné činnosti fyzické osoby je prodej virtuálních aktiv, bude příjem z prodeje zdaňovat v dílčím základu dle § 7 ZDP. Pokud přitom uplatňuje skutečné výdaje na základě daňové evidence, tak nákup tohoto virtuálního aktiva je položka snižující základ daně (daňově uzn