474/16.03.23 - Zdaňování dodání mincí z drahých kovů

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Maule, Marek Vydáno:
474/16.03.23 Zdaňování dodání mincí z drahých kovů
Bc.
Marek
Maule,
daňový poradce č. osv. 4251
Účel a východiska příspěvku
Cílem příspěvku je sjednotit výklad týkající se zdaňování dodání mincí vyrobených z drahých kovů (jiných než zlatých mincí zdaňovaných podle § 92 resp. 92b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Předmětem tohoto příspěvku dále nejsou mince nakupované výlučně pro sběratelské účely, tak jak je chápe část B) přílohy č. 4 ZDPH. Zdaňování těchto mincí je v ZDPH explicitně řešeno, a to v § 36 odst. (9) v případě platných mincí resp. v § 90 ZDPH jakožto prodej ostatních sběratelských předmětů. Sběratelské předměty je nutné chápat jakožto předměty, jejichž hodnota je závislá na vnějších faktorech, jakými