Důvodová zpráva k zákonu č. 215/2013 Sb., změna zákonů o loteriích a jiných podobných hrách a o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Návrh snižuje sazbu odvodu z 20% na 15%, tedy stejně jako u kursových sázek i pro číselné loterie. V obou případec