Archiv časopisů

Součástí online předplatného je také přístup k archivu odborných časopisů, které jsou specializovány na problematiku daní a účetnictví jak podnikatelského, tak neziskového sektoru, a jsou určeny profesionálům z řad daňových poradců, účetních, ekonomů, auditorů a dalších odborníků, kteří se daním, účetnictví a právu věnují ve své praxi.

V archivu časopisů naleznete PDF soubory od ročníku 2012, příp. 2011 u vybraných periodik, do roku 2016. Jednotlivá vydání ročníku 2017 budou zveřejňována postupně souhrnně 4x ročně.

Pro prohlížení a stažení PDF souborů je nutné se na portál DAUC.cz, který slouží pro daňové poradce a účetní profesionály, přihlásit svými přihlašovacími údaji.

Stahování PDF časopisů je omezeno na 2 stažení.

Pokud si nejste jisti svými přihlašovacími údaji, kontaktujte prosím redakci portálu.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část periodika rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo předávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky a metodami, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem.

Daně a právo v praxi

Odborný časopis Daně a právo v praxi vychází každý měsíc a je zaměřen mimo jiné na jednotlivé oblasti daní, podnikání a práva. Reaguje na změny v právních předpisech a daňové judikatuře, přináší ucelené výklady daňové a související problematiky doplněné o příklady z praxe, vzory a formuláře, odborné dotazy a odpovědi a v neposlední řadě přehledy legislativních změn za uplynulé období.

Časopis lze přikoupit za 1 530 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
Účetnictví v praxi

Měsíčník Účetnictví v praxi je odborný časopis, který přináší čtenářům každý měsíc informace z oblasti účetnictví podnikatelů, a to včetně účetnictví manažerského a účetnictví zemědělského podniku. V časopise mimo jiné naleznete zajímavé články, názorné příklady, odborné dotazy a odpovědi, aktuality, přehled legislativních změn za uplynulý měsíc a knižní tipy.

Časopis lze přikoupit za 1 530 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
Účetnictví neziskového sektoru

Časopis Účetnictví neziskového sektoru (UNES) je odborný měsíčník, který je určen všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob a jiných nevýdělečných organizací.

Časopis lze přikoupit za 1 045 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
Otázky a odpovědi

Odborný časopis Otázky a odpovědi z praxe vychází každý měsíc a obsahuje jak článek k aktuálnímu tématu, tak vybrané dotazy a odpovědi čtenářů, které vychází z každodenní praxe a jsou cenným zdrojem informací pro další daňové a účetní odborníky. Dotazy a odpovědi jsou pečlivě vybírány z databáze naší odborné multioborové poradny.

Časopis je součástí online předplatného:

 
 
Expertní příspěvky

Články s expertním obsahem schvaluje redakční rada a jsou zpracovány špičkovými odborníky daňové, účetní a právní praxe. Od roku 2016 jsou zveřejňovány elektronicky jako součást odborného portálu, přesto jejich archiv v PDF podobě zůstal zachován. Do roku 2015 byly vydávány v tištěné podobě časopisu Daňový expert.

Expertní články jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
Účetnictví, daně a právo v zemědělství

Články se zaměřením na zemědělský sektor jsou určeny pro daňové a účetní specialisty, kteří se potřebují v tomto segmentu orientovat, a staly se součástí časopisu Účetnictví v praxi. Odborný časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství byl v tištěné podobě vydáván do roku 2015 a do tohoto roku zveřejňujeme také jeho archiv.

Články jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
 

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část periodika rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo předávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky a metodami, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem.