Archiv časopisů

Součástí online předplatného je také přístup k archivu odborných časopisů, které jsou specializovány na problematiku daní a účetnictví jak podnikatelského, tak neziskového sektoru, a jsou určeny profesionálům z řad daňových poradců, účetních, ekonomů, auditorů a dalších odborníků, kteří se daním, účetnictví a právu věnují ve své praxi.

V archivu naleznete PDF soubory našich časopisů, převážnou většinu z nich od roku 2011 do současnosti. Jednotlivá vydání jsou uveřejněňována obvykle 1x měsíčně, případně dle periodicity časopisu.

Pro prohlížení a stažení PDF souborů je nutné se na portál DAUC.cz, který slouží pro daňové poradce a účetní profesionály, přihlásit svými přihlašovacími údaji.

Stahování PDF časopisů je omezeno na 2 stažení každého čísla.

Pokud si nejste jisti svými přihlašovacími údaji, kontaktujte prosím redakci portálu.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část periodika rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo předávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky a metodami, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem.

Daně a právo v praxi

Daně a právo v praxi

Odborný časopis Daně a právo v praxi vychází každý měsíc a je zaměřen mimo jiné na jednotlivé oblasti daní, podnikání a práva. Reaguje na změny v právních předpisech a daňové judikatuře, přináší ucelené výklady daňové a související problematiky doplněné o příklady z praxe, vzory a formuláře, odborné dotazy a odpovědi a v neposlední řadě přehledy legislativních změn za uplynulé období.

Časopis lze přikoupit za 2 480 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
Účetnictví v praxi

Účetnictví v praxi

Měsíčník Účetnictví v praxi je odborný časopis, který přináší čtenářům každý měsíc informace z oblasti účetnictví podnikatelů, a to včetně účetnictví manažerského a účetnictví zemědělského podniku. V časopise mimo jiné naleznete zajímavé články, názorné příklady, odborné dotazy a odpovědi, aktuality, přehled legislativních změn za uplynulý měsíc a knižní tipy.

Časopis lze přikoupit za 2 480 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
FDUB

Finanční, daňový a účetní bulletin

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad daňových a účetních předpisů v návaznosti na praxi. Spolehlivý a prověřený zdroj odborných informací pro zaměstnance ve státní správě, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou sféru daňových poplatníků a účetních. Autoři jsou předními specialisty převážně z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.

Články z časopisu jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
 
Účetnictví neziskového sektoru

Účetnictví neziskového sektoru

Časopis Účetnictví neziskového sektoru (UNES) je odborný měsíčník, který je určen všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob a jiných nevýdělečných organizací.

Časopis lze přikoupit za 1 380 Kč bez DPH k online předplatnému ve verzi:

 
Otázky a odpovědi

Otázky & odpovědi z praxe

Odborný časopis Otázky a odpovědi z praxe vychází každý měsíc a obsahuje jak článek k aktuálnímu tématu, tak vybrané dotazy a odpovědi čtenářů, které vychází z každodenní praxe a jsou cenným zdrojem informací pro další daňové a účetní odborníky. Dotazy a odpovědi jsou pečlivě vybírány z databáze naší odborné multioborové poradny.

Časopis je součástí online předplatného:

 
 
Expertní příspěvky

Daňový expert/Expertní příspěvky

Články s expertním obsahem schvaluje redakční rada a jsou zpracovány špičkovými odborníky daňové, účetní a právní praxe. Od roku 2016 jsou zveřejňovány elektronicky jako součást odborného portálu, přesto jejich archiv v PDF podobě zůstal zachován. Do roku 2015 byly vydávány v tištěné podobě časopisu Daňový expert.

Expertní články jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
 
DHK

Daňová a hospodářská kartotéka

Čtrnáctideník přináší aktuální informace z oblasti daní a daňového řízení s důrazem na daňovou optimalizaci a správná řešení a s upozorněním na možná pochybení. Pozornost je věnována i dalším odvodům a cestovním náhradám, právním otázkám a vybraným problémům účetnictví a podnikových financí.

Články z časopisu jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
 
Účetnictví, daně a právo v zemědělství

Účetnictví, daně a právo v zemědělství (jen do roku 2015)

Články se zaměřením na zemědělský sektor jsou určeny pro daňové a účetní specialisty, kteří se potřebují v tomto segmentu orientovat, a staly se součástí časopisu Účetnictví v praxi. Odborný časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství byl v tištěné podobě vydáván do roku 2015 a do tohoto roku zveřejňujeme také jeho archiv.

Články jsou součástí online předplatného ve verzi:

 
 

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část periodika rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo předávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky a metodami, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem.