Jak zobrazit komentář k předpisu?

Na DAUČ jsou v rámci licencí MASTER a PREMIUM k dispozici komentáře ke stěžejním daňovým a účetním zákonům. Více informací k rozdělení obsahu licencí viz srovnávací tabulka předplatných.

Komentář zobrazíte na detailu daného předpisu, např. zákona č. 235/2004 Sb. – zde pod názvem předpisu klikněte na funkci Paragrafové znění/Komentář.

 

Komentář rozkliknete vždy u daného paragrafu pomocí volby Zobrazit komentář.

 

 

 

Pro návrat na znění zákona, které umožňuje porovnávat časové verze nebo pohyb přes osnovu předpisu, použijte funkci Obsahové znění – pod názvem předpisu.

 

 

Ke kterým předpisům jsou dostupné komentáře?