Ke kterým předpisům jsou dostupné komentáře?

Na DAUČ máte k dispozici celou knihovnu autorských komentářů od renomovaných odborníků (celkem k 25 předpisům), které vydává společnost Wolters Kluwer ČR (ať už knižně či elektronicky). Dostupnost komentářů je v závislosti na verzi předplatného; níže uvádíme veškeré komentáře v nejvyšší verzi Premium. Hodnota celé kolekce činí několik tisíc Kč.

 • 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  Autoři: Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová
  Autoři: Eva Horzinková, Václav Urban

 • 563/1991 Sb., o účetnictví
  Autor: Hana Březinová

 • 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  Autoři: Vladimír Voříšek, Roman Lang

 • 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
  Autoři: Petr Koubovský, Monika Novotná

 • 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
  Autoři: Radek Neužil, Vladimíř Šefl

 • 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  Autoři: Petr Beránek, Radim Bláha, Ondřej Dráb, Jiří Hlaváč, Lukáš Hrdlička, Zdeněk Morávek, Matěj Nešleha

 • 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Autoři: Šárka Chotěborská, Květoslava Cimlerová

 • 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
  Autor: Martin Děrgel

 • 16/1993 Sb., o dani silniční
  Autor: Zdeňka Tesařová

 • 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Autoři: Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský

 • 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  Autoři: Hana Březinová, Dana Dvořáková, Libuše Müllerová, Hana Vomáčková

 • 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  Autoři: Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček

 • 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  Autoři: Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček

 • 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  Autoři: Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská, Jan Přib

 • 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
  Autoři: Milada Hrabánková, Petr Kameník, Marie Orlová

 • 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
  Autor: Vladimír Králíček

 • 280/2009 Sb., daňový řád
  Autor: Tomáš Rozehnal
  Autoři: Josef Baxa, Ondřej Dráb, Lenka Kaniová, Petr Lavický, Alena Schillerová, Karel Šimek, Marie Žišková

 • 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
  Autor: Hana Březinová

 • 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
  Autoři: Lenka Krupičková, Ondřej Trubač

 • 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
  Autoři: Jana Jarešová, Lubomír Kučera, Pavel Polák, Vojtěch Ohera, Dana Šramková

 • 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
  Autoři: Eva Zemanová, Václav Toman

 • 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
  Autor: Libuše Müllerová

 • 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
  Autoři: Markéta Dejmková, Kateřina Holubcová, Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Martin Šabo

 • 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
  Autor: Radim Boháč, Hana Krasulová

 • 242/2016 Sb., celní zákon
  Autor: Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šramková a kolektiv 

Více informací k rozdělení obsahu licencí viz srovnávací tabulka předplatných.

Jak zobrazit komentář k předpisu?