Předražená cena plnění

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2019, sp. zn. 6 Afs 61/2019 , www.nssoud.cz

Předražená cena plnění

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty