Účtování výsledku hospodaření v neziskové společnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Převzali jsme účtování v o. p. s. V předcházejících letech bylo pracováno následně s výsledkem hospodaření. Ten byl zaúčtován: MD 931/D 911 (v případě vykázaného zisku). Každý rok byl proveden zápis MD 911/D 648 v částce 300 000 Kč. Situace je taková, že nevíme a nemáme jak ověřit informaci týkající se tohoto zápisu. Proto jsem chtěl požádat o vysvětlení, v jakých případech se u neziskových společností provádí podobný zápis. Inklinuji buď k situaci, že si tím účetně narovnávají ztrátu, přitom nakonec nakonec stejně výnosy v přiznání vyloučí, nebo to má návaznost na odčitatelnou položku a prostřednictvím tohoto zápisu se sleduje splnění podmínky pro využití následné úspory na dani v dalších letech.

Účtování výsledku hospodař

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů