Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 5. část - dokončení

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení páté části seriálu, kterou jsme zveřejnili v minulém čísle časopisu UNES č. 1/2022. Pokračujeme v konkrétních příkladech účtování o přijatých transferech s vypořádáním. Své znalosti si můžete ověřit v závěrečném testu.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 5. část – dokončení
Bc.
Klára
Vavrišinová
Vypořádání v jiném účetním období
U dotací ze státního rozpočtu účtujeme o zálohách i u
ex post
dotací, protože podléhají dle rozhodnutí většinou ještě tzv. závěrečnému vyhodnocení akce, na jehož základě může být
dotace
krácena. I u víceletých dotací může nastat varianta bez zálohy (např. krajské
dotace
proplácené po vypořádání), pak účtujeme analogicky jako v příkladu níže, jen bez příjmu a zúčtování záloh.
Upozornění:
Může nastat i varianta dílčích vyúčtování, např. u přeshraniční spolupráce dílčí žádosti o platbu nepodléhající konečnému vypořádání, pak neúčtujeme o zálohách, ale rovnou o dílčím předpisu pohledávky na základě žádosti o dílčí platbu.
Příklad 2
Obec obdržela dne 15. 12. 2019 Registraci akce z Ministerstva životního prostředí. V roce 2019 obec vynaložila způsobilé náklady 100 000 Kč.
Po předložení požadovaných dokladů došlo dne 17. 5. 2020 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
(investiční) z OPŽP na výměnu zdroje tepla v kulturním domě (jiné topné médium = TZ – investice). Celková částka dle rozhodnutí 1 200 000 Kč, prostředky EU 480 000 Kč (40 %), vlastní zdroje 720 000 Kč (60 %).
Dotace
bude zasílána průběžně na základě žádostí o proplacení jednotlivých faktur. Realizace do 30. 6. 2021.
Závěrečné vyhodnocení akce do 30. 9. 2021.
Upozornění:
Nezpůsobilé výdaje 20 000 Kč za výběrové řízení – nezahrnujeme je do dohady, protože na ně nebude poskytnuta
dotace
, poskytovatele dále nezajímají, je vhodné si je oddělit org, ale jiným než jsou značeny způsobilé výdaje. I nezpůsobilé výdaje patří do ceny investice (jen nejsou kryty dotací)!
1.Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
17. 5. 2020 (částky v tis. Kč)
SU
AU
OdPa
Pol
NZ
UZ
ORJ
ORG
MD
D
955
xxxx