Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 6 minut čtení

Aktuálně se v Poslanecké sněmovně projednává zákon, kterým se mají novelizovat trestní předpisy, přičemž předmětná novela na jedné straně především reaguje na přijaté směrnice EU a na druhé straně má zakotvit do zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník “), nový trestný čin „účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu“. Navržené novele trestního zákoníku se budu věnovat v tomto článku.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Dmytro
Krasovskyj,
advokátní
koncipient
Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti (sněmovní tisk č. 86), kterým se mění trestní zákoník a některé další zákony a předložila jej Poslanecké sněmovně k projednání. Tento návrh byl př