Režim přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali oblasti režimu přenesení daňové povinnosti a upozornili na některé specifické postupy, které se v praxi mohou týkat neziskových plátců DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Režim přenesení daňové povinnosti je upraven v § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na výstupu, ale povinnost přiznat daň má plátce-příjemce tohoto plnění, proto režim přenesení daňové povinnosti. Příjemce zdanitelného plnění má současně možnost uplatnit nárok na odpočet daně, pokud splní podmínky pro odpočet daně stanovené ZDPH.
Úvodem zrekapitulujme, že režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“) se vztahuje na tato plnění:
dodání zlata (§ 92b ZDPH),
dodán&