Dopady porušení procesních práv

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezahájení daňové kontroly totiž představuje samo o sobě pouze zásah do jejích procesních práv, nikoli však do práv hmotných. Do nich by mohlo zasáhnout to, pokud by žalobkyně v důsledku tohoto pochybení nemohla ochránit svá hmotná práva. K tomu by došlo typicky tehdy, pokud by kvůli takovému pochybení nemohla úspěšně navrhnout nějaký relevantní důkaz, který by bylo možné provést, pokud by byla zahájena daňová kontrola, ale již nikoli v době doplnění dokazování v odvolacím řízení. Tak by tomu bylo například tehdy, pokud by v mezičase mezi dobou, kdy správně měla proběhnout daňová kontrola, a dobou, kdy fakticky proběhlo dokazování v odvolacím řízení, zemřel klíčový svědek nebo zanikl rozhodující listinný důkaz. Nic takového však městský soud netvrdil a jeho úvahy tak daleko ani nešly, neboť se v rozporu se závazným právním názorem NSS zastavily pouze na otázce dotčení procesních, nikoli hmotných práv žalobkyně.

Dopady porušení procesních práv

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád