Rozsudek SD EU ve věci C-281/20 Ferimet ze dne 11. 11. 2021: "zamítnutí nároku na odpočet daně v režimu přenesené daňové povinnosti v případě uvedení fiktivního dodavatele na faktuře".

Vydáno: 7 minut čtení

Ano, čtete správně, že Soudní dvůr Evropské unie zamítl nárok na odpočet daně v režimu přenesené daňové povinnosti, protože dodavatel byl vymyšlený. Zajímalo mě, kdy může dojít k výše uvedené situaci, když v režimu přenesené daňové povinnosti nedochází ke zkrácení daně. Český zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 92a odst. 7 uvádí, že pokud plátce-dodavatel a plátce-odběratel mají důvodně za to, že poskytnuté plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti (tedy reverse charge), mohou tento režim použít. Může si však odběratel, který má povinnost přiznat daň na výstupu z přijatého zdanitelného plnění, současně uplatnit nárok na odpočet, když úmyslně zatají skutečného dodavatele zdanitelného plnění?

Rozsudek SD EU ve věci C-281/20 Ferimet ze dne 11. 11. 2021: „zamítnutí nároku na odpočet daně v režimu přenesené daňové povinnosti v případě uvedení fiktivního dodavatele na faktuře“.
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
Shrnutí
Rozsudek Ferimet popsal pravidla pro možnost odepření nároku na odpočet DPH v případě, kdy je na faktuře uvedený fiktivní dodavatel. Pokud se fakturované plnění uskutečnilo, je