DPH u cestovní služby od 1. 1. 2022

Vydáno: 20 minut čtení

V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu po úpravách provedených s účinností od 1. 1. 2022.

 

DPH u cestovní služby od 1. 1. 2022
Ing.
Václav
Benda
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla provedena zákonem č. 343/2020 Sb., byla s účinností od 1. 1. 2022 upravena pravidla pro uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu, která vyplývají z § 89 zákona o DPH. V návaznosti na tuto novelizaci byla v prosinci 2021 na webových stránkách finanční správy zveřejněna Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu [viz Converted PDF/A2B document (financnisprava.cz)], v níž jsou vysvětleny zejména dopady změn provedených s účinností od 1. 1. 2022. Zvláštní režim pro cestovní službu spočívá ve zdanění přirážky poskytovatele cestovní služby a jeho aplikace je pro členské státy povinná, jak vyplývá z příslušných ustanovení Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“). Použití zvláštního režimu je podle § 89 odst. 1 zákona o DPH pro poskytovatele cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi povinné. Přestože by tedy bylo v některých případech výhodnější pro plátce tento zvláštní režim nepoužít, v případech, kdy mu ukládá použití tohoto režimu zákon, nelze postupovat jinak.
 
Základní pojmy
Základní pojmy pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu jsou vymezeny v § 89 odst. 2 zákona o DPH, který se novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022 nezměnil.
Poskytovatelem cestovní služby