Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku a související zaúčtování - dokončení

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu UNES č. 3/2022 na s. 9. Opět se zaměříme na problémy se správným stanovením data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku. Níže si probereme komplikovanější situace.

Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku a související zaúčtování – dokončení
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Komplikovanější případy
Příklad 5
DUZP při využití smlouvy o smlouvě budoucí
Obec prodává pozemek státu za účelem výstavby komunikace (obchvat obce). Postup byl následující:
20. 1. 2022 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní – v této smlouvě definováno, že prodej bude realizován za 100 Kč/metr čtvereční + DPH 21 %. Byl zároveň proveden nákres předpokládaných ploch k prodeji. Vlastní prodej bude realizován až po dokončení stavby, jejím zaměření, oddělení pozemků v katastru nemovitostí. Podle zákresu je odhadovaná prodávaná výměra 10 000 metrů čtverečních.
15. 3. 2022 – na základě smlouvy o smlouvě budoucí mohl stát začít využívat dané pozemky (došlo k předání staveniště k výstavbě…).
10. 4. 2023 – došlo k dokončení výstavby komunikace (kolaudace…), následně provedeno geometrické oddělení (se vznikem nových parcel).
15. 7. 2023 – uzavřena kupní smlouva – jedná se o výměru 9 600 metrů čtverečních (tedy kupní cena činí 960 000 Kč + DPH 21 %).
10. 9. 2023 – podán návrh na vklad do katastru nemovitostí (účetní hodnota vyřazovaných pozemků činí 76 000 Kč).
5. 10. 2023 – proveden vklad do katastru nemovitostí.
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty