Převod družstevního podílu

Vydáno: 2 minuty čtení

Členové bytového družstva splatili společně jeden členský podíl. Od roku 2014 družstvo pronajímalo byt, ke kterému se tento podíl váže. Příjem z pronájmu byl zdaňován. V roce 2021 bytové družstvo převedlo tento členský podíl na nového člena za částku 2 mil. Kč (z toho hodnota základního členského vkladu je 3 000 Kč a dalšího členského vkladu je 127 000 Kč, tj. členský podíl člena v družstvu je 130 000 Kč = jeho majetková účast), přičemž zbývající částku – výnos z převodu podílu použilo družstvo na doplacení úvěru ve výši 1,4 mil. Kč, kterým financovalo revitalizaci domu. Jak bude stanoven základ daně, jaké náklady může bytové družstvo uplatnit?

Převod družstevního podílu