Převod družstevního podílu

Vydáno: 2 minuty čtení

Členové bytového družstva splatili společně jeden členský podíl. Od roku 2014 družstvo pronajímalo byt, ke kterému se tento podíl váže. Příjem z pronájmu byl zdaňován. V roce 2021 bytové družstvo převedlo tento členský podíl na nového člena za částku 2 mil. Kč (z toho hodnota základního členského vkladu je 3 000 Kč a dalšího členského vkladu je 127 000 Kč, tj. členský podíl člena v družstvu je 130 000 Kč = jeho majetková účast), přičemž zbývající částku – výnos z převodu podílu použilo družstvo na doplacení úvěru ve výši 1,4 mil. Kč, kterým financovalo revitalizaci domu. Jak bude stanoven základ daně, jaké náklady může bytové družstvo uplatnit?

Převod družstevního podílu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů